Svetlo pre Kalváriu

Kalvária je opäť o niečo krajšia. Vďaka dotácii z Košického samosprávneho kraja vo výške 1000,- € v rámci projektu: Svetlo pre Kalváriu, sa nám podarilo osadiť solárne osvetlenia nad zastaveniami a odpočívadlom. Cieľom projektu bolo dodať pridanú hodnotu Kalvárie, nakoľko nasvietením kaplniek v nočných hodinách sa zvýši atraktívnosť už teraz vyhľadávaného miesta a kaplnky získali […]